logo mbc blackPrasa Powstania Warszawskiego to wydawnictwa periodyczne wytwarzane i rozpowszechniane w sposób jawny, bez cenzury, na terenach objętych działaniami powstańczymi i znajdujących się w zasięgu administracji cywilnej lub wojskowych władz polskich, ukazujące się od 1 sierpnia do 5 października 1944 r. Oprócz tytułów, których cechy wydawnicze pozwalają bez żadnych wątpliwości zaklasyfikować je do prasy, do periodyków powstańczych zaliczamy również wydawnictwa agencyjne ograniczonego zasięgu. Prasa powstania była w znacznej mierze kontynuacją prasy konspiracyjnej, którą wydawały różne ugrupowania polityczne, organizacje wojskowe, głównie Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej, a także liczne w tym czasie organizacje społeczne.

ZOBACZ KOLEKCJĘ PRASY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W MAZOWIECKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ

 

 

Początek strony