dziennikaPrezentujemy Państwu tekst [1] najcenniejszego dla Biblioteki dokumentu z okresu sierpień-wrzesień 1944 r., zachowanego w Archiwum naszej instytucji. Są to zapisy dzienne prowadzone w czasie Powstania Warszawskiego w diariuszu Biblioteki Publicznej przez jej pracowników, p.o. dyrektora Leona Bykowskiego i kierowniczkę Działu Sztuki Janinę Peszyńską. "Dziennik ten, pisany na gorąco, w sposób zwięzły, prosty i bezpośredni - w toku rozgrywających się walk powstańczych, stanowi dużej wagi dokument zarówno w aspekcie akcji obrony polskich zbiorów, jak i tragicznych losów cywilnej ludności." - tak pisała o dzienniku w swoich wspomnieniach Elżbieta Skierkowska.


[1] Według publikacji: Po 65 latach... Nasze spojrzenie na Powstanie Warszawskie, oprac. G.M. Lewandowska, współpr. E. Tomczak, J. Jaszek-Bielecka. Warszawa : Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2009. Publikacja towarzysząca obchodom 65. rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowanym w Bibliotece Publicznej na Koszykowej.

 

09.08.441. Do kuchni wypożyczono od p. Peszyńskiej 2 kg fasoli.

2. Wzięto 10 dkg margaryny i 2 puszki konserw.

3. Przygotowano salę zebrań w nowym gmachu dla biura OPL rejonowego.

4. Zrobiono dodatkowe zaopatrzenie ze skrzyni z ziemią w bramie.

5. Poszerzono przejścia w murach na Koszykową 28 i Koszykową 24.

6. Zebranie komendantów OPL o godz. 11-ej, Mokotowska 39 m. 7, wydanie instrukcji.

7. Zjawił się Zięckowski[?], zabrał palto, koszulę nocną i prześcieradło.

8. Przyprowadzono 9 uciekinierek do zamieszkania w sali parterowej.

9. Zaopatrzono je w różne drobiazgi i kolację.

10. Wzięto dwa ręczniki z zapasów p. Pendelskiego.

Początek strony