dziennikaPrezentujemy Państwu tekst [1] najcenniejszego dla Biblioteki dokumentu z okresu sierpień-wrzesień 1944 r., zachowanego w Archiwum naszej instytucji. Są to zapisy dzienne prowadzone w czasie Powstania Warszawskiego w diariuszu Biblioteki Publicznej przez jej pracowników, p.o. dyrektora Leona Bykowskiego i kierowniczkę Działu Sztuki Janinę Peszyńską. "Dziennik ten, pisany na gorąco, w sposób zwięzły, prosty i bezpośredni - w toku rozgrywających się walk powstańczych, stanowi dużej wagi dokument zarówno w aspekcie akcji obrony polskich zbiorów, jak i tragicznych losów cywilnej ludności." - tak pisała o dzienniku w swoich wspomnieniach Elżbieta Skierkowska.


[1] Według publikacji: Po 65 latach... Nasze spojrzenie na Powstanie Warszawskie, oprac. G.M. Lewandowska, współpr. E. Tomczak, J. Jaszek-Bielecka. Warszawa : Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2009. Publikacja towarzysząca obchodom 65. rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowanym w Bibliotece Publicznej na Koszykowej.

 

10 08 441. Stan oblężenia w dalszym ciągu, strzelanina etc.

2. Na kuchnię wzięto z kooperatywy: 1 puszkę konserw, 1,70 kg kaszy jęczmiennej, 1,70 kg soli białej.

3. Zebranie komendantów OPL o godz. 12-ej.

4. Zaprzysiężenie Peszyńskiej.

5. Wydano na punkt sanitarny pod nr 35 przy Koszykowej 3 ręczniki, sodę, mydełek, waty[!].

6. Zarządzono totalne odpchlenie w łazience.

7. Sporządzono listy OPL.

8. Zgłoszono wykaz lekarzy z domu nr 26 dla potrzeb OPL.

9. Wypożyczono dla gospody żołnierskiej pod odpowiedzialność Łasiewickiej kocioł do gotowania z kuchni i wydano tej gospodzie 70 kg węgla.

Początek strony