dziennikaPrezentujemy Państwu tekst [1] najcenniejszego dla Biblioteki dokumentu z okresu sierpień-wrzesień 1944 r., zachowanego w Archiwum naszej instytucji. Są to zapisy dzienne prowadzone w czasie Powstania Warszawskiego w diariuszu Biblioteki Publicznej przez jej pracowników, p.o. dyrektora Leona Bykowskiego i kierowniczkę Działu Sztuki Janinę Peszyńską. "Dziennik ten, pisany na gorąco, w sposób zwięzły, prosty i bezpośredni - w toku rozgrywających się walk powstańczych, stanowi dużej wagi dokument zarówno w aspekcie akcji obrony polskich zbiorów, jak i tragicznych losów cywilnej ludności." - tak pisała o dzienniku w swoich wspomnieniach Elżbieta Skierkowska.


[1] Według publikacji: Po 65 latach... Nasze spojrzenie na Powstanie Warszawskie, oprac. G.M. Lewandowska, współpr. E. Tomczak, J. Jaszek-Bielecka. Warszawa : Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2009. Publikacja towarzysząca obchodom 65. rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowanym w Bibliotece Publicznej na Koszykowej.

 

03 08 19441. Zarekwirowano 10 hełmów OPL[1].

2. Wybito dwa otwory w murach.

3. Wizyta por. Tadeusza[2].

4. Prowokacje Peszyńskiej przy tej sposobności — grube mury, twierdzi, że cienkie mury, 10 hełmów — 2 chce zatrzymać.

5. Wizyta Koszykowa 55. Zakład Architektury inż. Ciołek („Biała")[3]. Inż. Wieraszko godz. 16.[4]


[1] OPL – obrona przeciwlotnicza.

[2] Prawdopodobnie chodzi o Michała Tadeusza Słomińskiego ps. „Tadeusz Czarny”, późniejszego dowódcę kompanii „Tadeusz” (VII Zgrupowanie AK „Ruczaj”).

[3] Gerard Ciołek (1909-1966), architekt, w czasie Powstania porucznik AK w

[4] Chronologia wydarzeń trudna do ustalenia.

Początek strony