dziennikaPrezentujemy Państwu tekst [1] najcenniejszego dla Biblioteki dokumentu z okresu sierpień-wrzesień 1944 r., zachowanego w Archiwum naszej instytucji. Są to zapisy dzienne prowadzone w czasie Powstania Warszawskiego w diariuszu Biblioteki Publicznej przez jej pracowników, p.o. dyrektora Leona Bykowskiego i kierowniczkę Działu Sztuki Janinę Peszyńską. "Dziennik ten, pisany na gorąco, w sposób zwięzły, prosty i bezpośredni - w toku rozgrywających się walk powstańczych, stanowi dużej wagi dokument zarówno w aspekcie akcji obrony polskich zbiorów, jak i tragicznych losów cywilnej ludności." - tak pisała o dzienniku w swoich wspomnieniach Elżbieta Skierkowska.


[1] Według publikacji: Po 65 latach... Nasze spojrzenie na Powstanie Warszawskie, oprac. G.M. Lewandowska, współpr. E. Tomczak, J. Jaszek-Bielecka. Warszawa : Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 2009. Publikacja towarzysząca obchodom 65. rocznicy Powstania Warszawskiego zorganizowanym w Bibliotece Publicznej na Koszykowej.

 

07 08 19441. Sytuacja Bki bez zmian. Jak dotychczas wybito koło 10 szyb w oknach. Projekt zatarasowania drzwi wejściowych od wewnątrz na razie upadł jako przedwczesny.

2. Wzięto z kooperatywy na obiad 1 puszkę konserw, 1,70 kg mąki białej, a z kuchni jaja i margarynę.

3. Wczoraj, tj. 6 VIII 44, przybyły do Peszyńskiej 2 kuzynki z Marszałk[owskiej] 15 — stryjenka i żona mecenasa Peszyńskiego z domu [nieczytelne]. Stryjenka pozostała, powiększając pensjonat Peszyńskiej, a bratowa udała się na punkt sanitarny i stanęła do pracy.

4. Był telefon od p. Gajdowskiego[?] z Filtrowej, tel. 8-48-36 — informacyjny.

5. Wypożyczono A. Łasiewickiej 10 talerzy (misek) i 10 łyżek z kuchni.

6. Wydano na punkt opatrunkowy: sodę, bandaży, ligniny, papierosy, mydełek i poduszeczkę.

Początek strony